Aspen şirkəti, 2000-ci ildən bu yana istehsalını həyata keçirdiyi Integra Metal Asma Tavan Sistemləri-nə, Pətək tipli asma tavan çeşidlərinidə əlavə edərək "Integra Open Cell" markasını Türkiyə və Azərbaycan inşaat sektorunun xidmətinə buraxmışdır.
Integra Metal Asma Tavan Sistemləri məhsul qrupuna əlavə olunan "Integra Open Cell" pətək asma tavanlar, tavan üstü komunikasiyanın monolit və dekorativ bir maska ilə örtülməsinə yardımçı olaraq, asma tavan həll yollarında həm funksional, həmdə kübar bir alternativ əmələ gətirməkdədir. Pətək şəklindəki asma tavanlar, fərqlı görüntüsü ilə dizayn azadlığı təklif edərək, alışveriş mərkəzlərində, hava limanlarında, supermarketlərdə, ofislərdə asanlıqla montaj edilmə qabiliyyətinə sahibdir.
Özəlliklə tavan arxasındakı havanın məkanın hava sirkulyasiyasına qoşulmasına imkan verərək, alçaq tavanlı mühitləri sıxmadan genişlik görüntüsü yaradılmasına yardım edir. Müxtəlif rəng, şəkil və pətək ölçüləri sayəsində işıqlandırma sistemləri ilə rahatlıqla inteqrasiya edilə bilinir. Işığın birbaşa və ya dolayı yolla olaraq istifadəsinə yardım edir. Tavandakı komunikasiyaya lazım olduğunda asanlıqla varmaq imkanı yaratma özəlliyinə sahibdir.