Daş yunu əsaslı asma tavan akustik, gigiyenik, istilik izolyasiyası, yanğın və nəmə dayanıqlılıq məsələlərini ekonomik şəkildə və sərhədsiz səth imkanları ilə həll etdiyi üçün istehlakçılar tərəfindən xüsusi ilə seçilməkdədir. 

Quraşdırılması, sökülməsi və təmizlənməsi asan və sürətli olan daş yunu əsaslı asma tavanlar işıq əks etdirmə xüsusiyyəti sayəsində işıqlandırmağa da köməkçi olaraq enerji sərfiyyatına kömək edir. Doğru məhsul seçmək üçün əvvəlcə texniki və estetik tələblər dəqiqləşdirilməli, daha sonra ən uyğun məhsul müəyyən edilməlidir.