Şüşə əsaslı material (Cam yunu)

İstilik və səs izolyasiyasını təmin etmək məqsədilə inşaat sektorunda geniş istifadə edilən bir material olan cam yunu, təbii qum və şüşənin 1450 °C ‘də qarışdırılması və liflər halına gətirilməsi ilə əldə edilməkdədir. Elastik liflər sayəsində cam yunu yanğına davamlılığı ilə seçilməkdədir. 

Səs udma dəyərinin yüksək olmasına görə, akustik performans tələb edən layihələrdə cam yunu daha aktualdır.